„EUROTIPPMIX NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „EUROtippMix nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék" vagy „Nyereményjáték”) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-10-041628; adószám: 10580204-2-44; a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (továbbiakban: „Részvételi- és Játékszabályzat” vagy „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.


A Játékban való részvétel jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.


Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető a Szerencsejáték Zrt. valamennyi munkavállalója számára az EUROtippMix oldalán (https://www.eurotippmixszrt.hu). A Szervezőbiztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét

KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?

A Játékban részt vehet minden Szerencsejáték Zrt. munkavállaló, aki rendelkezik hivatalos céges e-mail címmel és azzal regisztrál az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu).


Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt. A Játék a résztvevők számára önkéntes és ingyenes.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2024. június 14. napjától 2024. július 14. napján, a döntő kezdetéig tart (ettől a Szervező a labdarúgó Eb mérkőzések időpontjának esetleges változása, illetve informatikai/technikai probléma fellépése esetén is eltérhet).

A JÁTÉK MENETE

A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:


A Játékban való részvételhez az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu) érvényes regisztráció szükséges. A regisztrációhoz egy felhasználói név (nickname), a Játékos neve és hivatalos céges e-mail címe, valamint egy jelszó megadása szükséges.


Regisztrálni a Játék teljes időtartama alatt lehet, a sikeres regisztrációt követően nyílik lehetősége Játékosnak a fogadások megtételére.


Fogadni labdarúgó Eb eseményekre a három csoportkör alatt, azt követően a nyolcaddöntő, majd a negyeddöntő, az elődöntő és végül a döntő kezdetéig lehet.


Tippelni labdarúgó Eb eseményekre az adott mérkőzés kezdetéig lehet, ami hivatalosan 15:00 óra, 18:00 óra, vagy 21:00 óra lehet (https://www.eredmenyek.com/foci/europa/euro/meccsek/).


A tippek bármikor leadhatóak, egészen az adott mérkőzés kezdetéig. A tippek ezen időpontig meg is változtathatóak.


Nem kötelező minden mérkőzésre tippelni, ez nem jár kizárással a játékból, de ez kevesebb pont szerzését is jelentheti a Játék időtartama alatt.


Adott számú labdarúgó Eb tippelési eseményt kell helyesen megtippelni. A csoportkörök esetén ez akár minden napos tippelést igényelhet, a kieséses szakasznál ez ritkul. Minden egyes kérdéshez (tippelési eseményhez) több tippelési tétel lesz előre rögzítve. Minden válasz mellett megtalálható a megszerezhető pont.


Hibás tippekért nem jár pontlevonás, az adott tipp ez esetben a Játékosnak nem ér pontot.

Tippek leadásának menete

Tippeket leadni 2024. június 14. és 2024. július 14. között, az éppen aktuális mérkőzésekre lehet. Minden mérkőzés kap egy egyedi idő visszaszámláló funkciót, amiből tisztán látható lesz az adott esemény lejáratának ideje. Ezen időpontokat követően lezáródik az esemény és arra már nem tudja a Játékos leadni a tippjeit.


Játékosnak be kell jelentkeznie az EUROtippMix felületére (https://www.eurotippmixszrt.hu) a regisztráció során megadott felhasználói nevével (nickname) és jelszavával.


Szervező minden forduló körre (csoportkörök, egyenes kieséses szakasz, elődöntők, döntő) előre teszi fel az EUROtippMix felületére (https://www.eurotippmixszrt.hu) az aznapi tippelési eseményeket.


Minden egyes kérdéshez (tippelési eseményhez) több, előre rögzített választ ad meg Szervező. Minden válasz mellett megtalálja a Játékos a megszerezhető pontokat. Játékosnak tehát az előre megadott válaszlehetőségek közül kell egyet választania.


Miután a Játékos minden kérdésre (tippelési eseményre) leadta a tippjét, azaz kiválasztotta az előre megadott válaszok valamelyikét, a tippjeim leadása gomb megnyomásával véglegesítheti azokat és küldheti játékba. Egészen az esemény kezdetéig módosíthatóak a válaszok, módostás esetén a tippjeim leadása gombbal véglegesítheti Játékos a módosításokat és küldheti azokat játékba.


A tippek kiválasztása után, az adott kérdéseknél az adott válaszokat egészen az adott mérkőzés kezdetéig tudja módosítani a Játékos, a rendszer ezután automatikusan feldolgozza a tippeket, abban változást eszközölni nem lehet.


A Játékos a tippjeit csak az EUROtippMix felületén (https://www.eurotippmixszrt.hu) adhatja le. Más úton (például e-mail) beérkezett tippeket nem áll módunkban elfogadni, Szervező a Játékos nevében sem az EUROtippMix felületen (https://www.eurotippmixszrt.hu), sem más módon nem járhat és nem jár el.

Nyereményjogosultság és nyertesek kiválasztása

Helyezés szerinti nyeremények

A helyezés, vagyis a Játék teljes ideje alatt megszerzett pontok alapján járó nyereményekre az első három helyezett Játékos jogosult pontszámaik sorrendjében, tehát az EUROtippMix nyereményjáték zárásakor a három legmagasabb pontszámmal rendelkező Játékos ér el helyezést.


Amennyiben a Játékosok között pontegyenlőség áll fent, a helyezésekről sorsolás útján dönt a Szervező. A sorsolásra Sorsolási bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor. A sorsolásra a játék zárását követően kerül sor 2024. július 18-án 11 órakor a Szerencsejáték Zrt hivatalos helyiségében, 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatt. A nyerés tényéről a Nyeremény átvétele pontban foglaltaknak megfelelően értesíti a Szervező a Játékost, akinek a nyereményt a sorsolás napját követő 30 munkanapon belül kell átvennie a Szervezővel egyeztetett módon. Amennyiben a nyertes Játékossal a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyeremények átvétele pontban leírtaknak megfelelően, illetve a nyertes Játékos a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a helyezések szerint soron következő Játékos lép a helyébe és lesz jogosult a nyereményre.


Különdíjak

A különdíjak esetében sorsolás útján dönt a Szervező a nyertes Játékosok személyéről. Minden olyan játékos jogosult a különdíjra, aki a Játék teljes időtartama alatt, legalább 35 mérkőzésre leadja érvényes tippjeit és nem jogosult helyezés szerinti nyereményre. A sorsolásra a Sorsolási bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor. A Szervező 10 (tíz) nyertest sorsol ki a különdíjra, illetve további 10 (tíz) pótnyertest. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertesek helyére. A nyereményhez jutáshoz a nyertesként történő kisorsolás és a sikeres kapcsolatfelvétel és nyereményátadás szükséges. A sorsolásra a játék zárását követően kerül sor 2024. július 18-án 11 órakor a Szerencsejáték Zrt hivatalos helyiségében, 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatt. A nyerés tényéről a Nyeremények átvétele pontban foglaltaknak megfelelően értesíti a Szervező a Játékost, akinek a nyereményt a sorsolás napját követő 30 munkanapon belül kell átvennie a Szervezővel egyeztetett módon. Amennyiben a nyertes Játékossal a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyeremények átvétele pontban leírtaknak megfelelően, illetve nyertes Játékos a nyereményt a sorsolástól számított 30 munkanapon belül nem veszi át, helyébe a kisorsolásuk sorrendjében a tartalék játékos lép és lesz jogosult a nyereményre.


Nyeremény átvétele

A Szervező a nyertes Játékosokat a nyeremény átvételének módjáról elektronikus úton, e-mailben értesíti és/vagy telefonon veszi fel velük a kapcsolatot. Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok általi következményekért. Ebből eredően a Játékos által támasztott bármilyen igényérvényesítés lehetőségét kizárja.


Amennyiben a Játékos a sorsolástól számított 30 munkanapon belül nem érhető el, vagy az e-mailben történő megkeresésre nem jelentkezik, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a tartalék játékos lép. A tartalék játékosnak a játékossá történő beléptetés napját követő 30 munkanapon belül kell át vennie a nyereményét. Ezt követően a nyeremény átvételre nem lesz jogosult. A Játékos részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel, a Játékos ebből eredően a Szervezővel szemben semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.


A Szervező a nyereményt a Játékossal történt előzetes egyeztetést követően személyesen, vagy egyéb úton juttatja el a nyertes Játékos részére.


A Játékosnak együtt kell működnie a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a sorsolást követően legkésőbb 30 munkanapon belül sor kerüljön. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


Szervező felkérheti nyertes Játékost, hogy személyesen vegye át a nyereményét, amiről fénykép és/vagy videófelvételt készít. Ez opcionális, nem feltétele a nyereményjogosultságnak, sem a nyeremény átvételének és kizárólag nyertes Játékos önkéntes hozzájárulásával történhet meg. Ennek feltételeit az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, ami az EUROtippMix felületén (https://www.eurotippmixszrt.hu) érhető el.

NYEREMÉNYEK

A játék nyertese bruttó 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint pénznyereményben részesül (a nyeremény bérként adózik, várhatóan 33,5%-os adó terheli, azonban a levonandó szja és TB járulék egyedileg eltérő lehet).


A játék második helyezettje bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint pénznyereményben részesül (a nyeremény bérként adózik, várhatóan 33,5%-os adó terheli, azonban a levonandó szja és TB járulék egyedileg eltérő lehet).


A játék harmadik helyezettje bruttó 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint pénznyereményben részesül (a nyeremény bérként adózik, várhatóan 33,5%-os adó terheli, azonban a levonandó szja és TB járulék egyedileg eltérő lehet).


A játék 10 (tíz) db különdíjának 10 (tíz) nyertese egyenként bruttó 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint pénznyereményben részesül (a nyeremény bérként adózik, várhatóan 33,5%-os adó terheli, azonban a levonandó szja és TB járulék egyedileg eltérő lehet.).


A nyeremények vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.


A Nyeremény egyéb nyereményre nem cserélhető.


A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes értesítését követően bármely okból nem jelentkezik.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KÖLTSÉGEK

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó-, díj- és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi- és Játékszabályzat megtalálhatóak az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu).


A nyereményjátékra vonatkozó kérdéseket a Játék teljes időtartama alatt a belsokommunikacio@szerencsejatek.hu címen lehet feltenni.


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy az általa használt eszköz hibájából és/vagy az internetes kapcsolati hibából fakadó mindennemű felelősséget kizár Szervező. Játékos tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben Szervező nem tud utólag módosítást végrehajtani az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu), a későn érkező tippeket elfogadni!


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Játékosok egyidejű és a Játék meghirdetésével azonos módon történő értesítése mellett bármikor indokolás nélkül megváltoztathatja vagy visszavonhatja.


Budapest, 2024 június 10.